HomeGrundig Besigtigelse

Grundig Besigtigelse

Før du installerer en varmepumpe, bør du rådføre dig med GVTenergi som er VE-godkendt! Vores VE-godkendelse giver dig de bedste forudsætninger for afdækning af alle aspekter ved skift fra traditionelle varmekilder til højeffektive og miljørigtig varmepumpeløsninger, korrekt dimensioneret og implementeret.

DE RETTE FORUDSÆTNINGER
GVTenergi sikrer med sin VE-godkendelse, at forudsætningerne er til stede og er opmærksom på eventuelle tilretninger og optimeringsforslag der bør/kan/skal tages stilling til, for at du som som kunde får fuld udnyttelse og effektiv opvarmning med en korrekt dimensioneret varmepumpeløsning.

BESIGTIGELSEN OMFATTER

• Besigtigelse og vurdering af primære varmekilder
• Besigtigelse og vurdering af supplerende varmekilder
• Besigtigelse af varmeflader og eventuel opmåling af rum og beregning af kapacitet
• Besigtigelse og vurdering af centralvarmekreds og rørdimensioner
• Indhentning af alle relevante oplysninger om energiforbrug i husstanden
• Indhentning af øvrige relevante oplysninger om boligen samt udførte energiforbedringer
• Vurdering af installationsmuligheder og rørføringer for nyt varmepumpeanlæg
• Vurdring af el-installationer og muligheder for træk af el-kabler.
• Vurdering og rådgivning omkring placering af inde- og udedele, lydniveau samt afvanding mv.
• Udarbejdelse af vejledende energiberegning med overslag over besparelser, nøgletal og rentabilitet.
• Eventuelle optimeringsforslag i forbindelse med centralvarmekreds og energiforbedringer.

KONKRET ENERGIRAPPORT OG TILBUD
Efter besigtigelsen vil GVTenergi sammenfatte alle informationer og regne på endelig dimensionering af varmepumpen. Dette gøres i specielt udviklede dimensionerings programmer og GVTenergi kan hermed give et konkret billede af de reelle besparelser ved investering i et varmepumpe anlæg, og sammenfatte en let forståelig konkret energirapport med bindende tilbud.

GRATIS BESIGTIGELSE - EN SIKKER INVESTERING
GVTenergi er din sikkerhed for, at du undgår de faldgruber som mange desværre de seneste år har erfaret, med fejlinvesteringer i forkert dimensionerede eller forkert sammensatte eller sågar tvivlsomme varmepumpeløsninger.

GVTenergi sammenfatter de tekniske udtryk og informationer i en let forståelig og enkel energirapport, så du med sikkerhed og tryghed kan foretage din fremtidssikrede investering i en korrekt dimensioneret varmepumpeløsning.

Kontakt din Energikonsulent

GVTenergi Klaus Hvid Nielsen

Klaus Hvid Nielsen
Sjælland, Fyn & Jylland

 
 
Go to top