HomeGrundig Besigtigelse

Grundig Besigtigelse

Før du installerer en varmepumpe bør du rådføre dig med en energikonsulent fra GVTenergi. Vores specialuddannede Energikonsulenter har gennemgået specialuddannelse med henblik på afdækning af alle aspekter ved skift fra traditionelle varmekilder til højeffektive og miljørigtig varmepumpeløsninger fra TOSHIBA.

DE RETTE FORUDSÆTNINGER
Energikonsulenten sikrer at forudsætningerne er til stede og er opmærksom på eventuelle tilretninger og optimeringsforslag der bør/kan/skal tages stilling til, for at du som som kunde får fuld udnyttelse og effektiv opvarmning med nye varmepumpeløsning.

BESIGTIGELSEN OMFATTER

• Besigtigelse og vurdering af primære varmekilder
• Besigtigelse og vurdering af supplerende varmekilder
• Besigtigelse af varmeflader
• Evt. Opmåling af rum og varmeflader
• Besigtigelse og vurdering af evt. centralvarmekreds og rørdimensioner
• Indhentning af alle relevante oplysninger om energiforbrug I husstanden
• Indhentning af øvrige relevante oplysninger om boligen samt energiforbedringer
• Vurdering af installationsmuligheder og rørføringer for nyt varmepumpeanlæg
• Vurdring af el-installationer og muligheder for træk af el-kabler.
• Vurdering og rådgivning omkring placering af inde- og ude-del samt afvanding mv.
• Udarbejdelse af vejledende Energiberegning for overslag over besparelser og nøgletal.
• Eventuelle optimeringsforslag i forbindelse med centralvarmekredsen.

KONKRET ENERGIRAPPORT OG TILBUD
Efter besigtigelsen vil Energikonsulenten tage hjem og sammenfatte alle informationer og regne på endelig dimensionering af varmepumpen. Dette gøres I speciet udviklede dimensionerings programmer og Energikonsulenten kan hermed give et konkret billede af de reelle besparelser ved investering i et varmepumpe anlæg, og sammenfatte en let forståelig konkret Energirapport med bindende Tilbud.

GRATIS ENERGIKONSULENT- EN SIKKER INVESTERING
Energikonsulenten er din sikkerhed for, at du undgår de faldgruber som mange desværre de seneste år har erfaret, med fejlinvesteringer i forkert dimensionerede eller forkert sammensatte eller sågar tvivlsomme varmepumpeløsninger.

Energikonsulenten sammenfatter de tekniske udtryk og informationer i en let forståelig og enkel energirapport, så du med sikkerhed og tryghed kan foretage din fremtidssikrede investering i Danmarks bedste TOSHIBA varmepumpeløsning med INVERTER.

Kontakt din Energikonsulent

GVTenergi Klaus Hvid Nielsen

Klaus Hvid Nielsen
Sjælland, Fyn & Jylland

 
 
Go to top