HomeØkonomi

Tilskud og fradrag

I forbindelse med anskaffelse af et TOSHIBA varmepumpeanlæg kan du opnå væsentlige tilskud ud over de store besparelser på selve varmeregningen.

TILSKUD TIL A2W LUFT-TIL-VAND ANLÆG
I forbindelse med den grønne omstilling kan du opnå tilskud fra Bygningspuljen til anskaffelse af A++ og A+++ luft-til-vand varmepumper.
Du kan læse mere om bygningspuljen og få vejledning på Sparenergi.dk.
Tilskud til anskaffelse af luft-til-vand varmepumpe skal ansøges og bevilges før ordre og montage.
Puljen for 2020 er opbrugt og puljen for 2021 åbner i første kvartal hvor der er langt større puljemidler til rådighed.

HÅNDVÆRKERFRADRAG
Såfremt du ikke kan opnå tilskud fra Bygningspuljen, kan du udnytte håndværkerfradrag i forbindelse med anskaffelse af både luft-til-luft varmepumper og luft-til-vand varmepumper. I 2021 er der på finansloven afsat 340 mio. kr. til at hæve loftet for både håndværker- og servicefradraget. Som privatperson kan man få fradrag for op til 25.000 kr. af håndværkertimerne/montørtimerne. Også servicefradraget for andre ydelser stiger til 25.000 kr. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27% til 35%. Skatteværdien af håndværkerfradraget bliver fortsat på 27% men varierer fra kommune til kommune. Håndværkerfradraget for energiforbedringer kan ikke benytte håndværkerfradrag såfremt tilskud fra bygningspuljen opnås.

• Håndværkerfradrag A2W Luft/Vand centralvarmepumper montørtimer standardmontage: 22.500 kr.
• Håndværkerfradrag Luft/Luft varmepumper montørtimer standardmontage: 4.500 kr.
• Håndværkerfradrag MultiSystemer Luft/Luft montørtimer standardmontage: Fra 6.000-15.000 kr. afhængig af antal indedele.
• Ellers afhængig af montørtimer ved specialopgaver ud over standardmontage.

EL-AFGIFT REDUKTION MED STORE BESPARELSER PÅ ELPRISEN
En af de største ændringer omrking den nye klimalov som trådte i kraft den 1. januar 2013 er, at der nu gives forhøjet reduktion i el-afgiften til berettigede husstande.

Tilskuddet har været fortsat stigende og reduktionen i elafgiften gives el-opvarmede helårshuse og sommerhuse med helårsdispensation. Når du udskifter dit Olie-, Gas- eller pillefyr med en Luft-til-Vand Centralvarmepume, overgår du til el-opvarmning ved varmepumpe som primær varmekilde og opnår hermed el-afgift reduktion ved ændring af din BBR meddelelse og kontakt til dit elselskab.

Elafgift reduktionen beregnes på den del af husstandens årlige elforbrug, som overstiger en fastsat bundgrænse p.t. på 4.000 kWh om året. Elafgift reduktionen for 2021 udgør 89,2 øre pr. kw/h excl. moms (1,115kr pr. kw/h inkl. moms) for al forbrug ud over 4.000 kw/h pr. om året.

Ved en gennemsnitlig elpris på 2,40 kr. pr. kw/h inkl. moms og afgifter for de første 4.000 kw/h som udgør et gennemsnitligt husholdningsforbrug for 3-4 personer, vil al forbrug ud over denne bundgrænse 4.000 kw/h pr. år udgøre ca. 1,30 kr. pr. kw/h inkl. moms for varmepumpers el-forbrug, hvilket gør varmepumper til en af de billigste grønne opvarmningsformer.

Besparelsen på elafgiften skal tillægges de besparelser du opnår direkte på selve varmeregningen, når du erstatter dit Olie- eller Gasfyr med en højeffektiv og miljørigtig Luft til Vand varmepumpe løsning til centralvarme, som kobles til din eksisterende centralvarmekreds.

Har du sommerhus eller helårshus med el-radiatorer kan du spare op mod 80% på din varmeudgift med en Luft til Luft varmepumpe og med multianlæg med én udedel og flere indendørsenheder tilkoblet kan du dække 100% af dit varmebehov. 

LAD OS REGNE PÅ TOTALØKONOMIEN
Book et møde med GVTenergi på telefon 71991810 for gennemgang af dine nuværende løsninger og få lavet en beregning på hvor meget du kan spare med en højeffektiv og miljørigtig varmepumpeløsning fra TOSHIBA.

Kontakt din Energikonsulent

GVTenergi Klaus Hvid Nielsen

Klaus Hvid Nielsen
Sjælland, Fyn & Jylland

 
 
Go to top