HomeØkonomi

Tilskud og fradrag

I forbindelse med anskaffelse af et TOSHIBA varmepumpeanlæg kan du opnå væsentlige tilskud ud over de store besparelser på selve varmeregningen.

Både tilskud i forbindelse med anskaffelsen, samt løbende statslige tilskud ved reduktion i el-afgiftern. Tilskud på el-afgifterne er blevet øget frem mod år 2017, for at fremme de miljørigtige og højeffektive vedvarende energiløsninger, som en naturlig del af Danmarks udfasning af fossile brændsler frem mod år 2035.

Følgende tilskud gør højeffektive og miljørigtige TOSHIBA varmepumpe løsninger med INVERTER til nogle af de mest eftertragtede opvarmningsløsninger, når du påtænker at "fyre" din dyre varmeløsning og nedbringe din høje varmeregning med op mod 60-70%:

STORE DRIFTS-BESPARELSER VED EL-AFGIFT REDUKTION
En af de største ændringer omrking den nye klimalov som trådte i kraft den 1. januar 2013 er, at der nu gives forhøjet reduktion i el-afgiften til berettigede husstande.

Tilskuddet har været stigende frem til år 2017 og reduktionen i elafgiften gives el-opvarmede helårshuse og sommerhuse med helårsdispensation. Når du udskifter dit dyre Olie- eller Gasfyr med en TOSHIBA A2W Luft/Vand Centralvarmepume overgår du til el-drevet varmepumpe som primær varmekilde og opnår el-afgift reduktion ved ændring af din BBR meddelelse.

Elafgift reduktionen gives på hele husstandens årlige elforbrug (inkl. husholdnings elforbrug), som overstiger en fastsat bundgrænse p.t. på 4.000 kWh om året. Elafgift reduktionen udgør 50,2 øre excl. moms (62,75 inkl. moms) for 2016.

Besparelsen på elafgiften skal tillægges de besparelser du opnår direkte på selve varmeregningen, når du erstatter dit Olie- eller Gasfyr med en højeffektiv og miljørigtig Luft til Vand varmepumpe løsning til centralvarme, som kobles til din eksisterende centralvarmekreds.

Har du sommerhus eller helårshus med el-radiatorer kan du spare op mod 80% på din varmeudgift med en Luft til Luft varmepumpe og med multianlæg med én udedel og flere indendørsenheder tilkoblet kan du dække 100% af dit varmebehov. 

TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER VED ANSKAFFELSE AF VARMEPUMPEANLÆG
Når du investerer i et højeffektivt og miljørigtigt varmepumpeanlæg fra TOSHIBA, kan du som regel opnå tilskud til energibesparelser. Dette gælder både ved udskiftning af Oliefyr eller Gasfyr med Luft til Vand Centralvarmepumpe, og ved investering i Luft til Luft varmepumpe som udskiftning/supplelementsløsning til din eksisterende dyre opvarmning. Tilskuddet fratrækkes anskaffelsesprisen på dit nye TOSHIBA anlæg.

2018 tilskud til TOSHIBA A2W Luft/Vand Centralvarmepumper til radiator og gulvvarme:

 •   9.600 kr. til A2W Luft/Vand udskiftning af Oliefyr før 1978
 •   7.800 kr. til A2W Luft/Vand udskiftning af Oliefyr efter 1978 ikke kondenserende
 •   5.800 kr. til A2W Luft/Vand udskiftning Oliefyr kondenserende
 • 10.100 kr. til A2W Luft/Vand udskiftning af Gasfyr traditionel åben kedel
 •   8.900 kr. til A2W Luft/Vand udskiftning af Gasfyr ikke kondenserende
 •   8.100 kr. til A2W Luft/Vand udskiftning af Gasfyr lukket kedel
 •   5.800 kr. til A2W Luft/Vand udskiftning af Gasfyr kondenserende kedel
 •   3.200 kr. til A2W Luft/Vand konvertering fra Elvarme inkl. elvandvarmer
  Alle tilskud er anført inkl. 25% dansk moms. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

2018 tilskud til TOSHIBA Luft/Luft Varmepumper i Helårshus og Sommerhus:

 • 4.100 kr. til Luft/Luft i Helårshus med Bio-, Gas- eller Oliekedel
 • 2.000 kr. til Luft/Luft i Helårshus med El-varme 80-200m2
 •    700 kr. til Luft/Luft i Sommerhus med eller uden Brændeovn
 • Alle tilskud er anført inkl. 25% dansk moms. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

HÅNDVÆRKERFRADRAG 2018 inkl. 25% dansk moms
• Håndværkerfradrag A2W Luft/Vand centralvarmepumper standardmontage: 22.500 kr.
• Håndværkerfradrag Luft/Luft varmepumper standardmontage: 4.500 kr.
• Håndværkerfradrag MultiSystemer Luft/Luft: Fra 6.000 kr. afhængig af antal indedele.
 Ellers afhængig af montørtimer ved specialopgaver ud over standardmontage.

LAD ENERGIKONSULENTEN REGNE PÅ TOTALØKONOMIEN
Book et møde med din energikonsulent for gennemgang af dine nuværende løsninger og få lavet en beregning på hvor meget du kan spare med en højeffektiv og miljørigtig varmepumpeløsning fra TOSHIBA.

Kontakt din Energikonsulent

GVTenergi Klaus Hvid Nielsen

Klaus Hvid Nielsen
Sjælland, Fyn & Jylland

 
 
Go to top